Strategie bezpieczeństwa… na wysokim poziomie

0
54

Mój ulubiony temat.

Ale na początek skrócona analiza dokumentu Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (wyd. Warszawa 2007).

Postaram się metodycznie rozłożyć na czynniki, z jakich się składa.

Po wstępie następuje określenie … polityki bezpieczeństwa. Jako koncepcji ogólnej tworzenia strategii. Oczywiście jest tam tez misja, jaką ma spełniać Państwo Polskie w stosunku do obywateli w tym konkretnym zakresie.

Idąc dalej – widać określenie celów strategicznych.  Jako takich i zgodnie z metodykami – cele są ogólne, bez podawania dat i mierników ich realizacji. Albo dokładniej – te mierniki są, ale nie wyodrębnione.

Uwarunkowania to nic innego jak analiza SWOT, tylko dość mocno okrojony. Mowa jest tylko o szansach i zagrożeniach. Brak jest wyodrębnienia mocnych i słabych stron, a następnie zestawienia tego,  z szansami i zagrożeniami.

Co do metodyki analizy jest to błąd o tyle poważny, że niektóre szanse lub zagrożenia mogą być przerysowane ze swoim wpływem, ponieważ nie uwzględnia się mocnych mocnych stron jako elementów zabezpieczenia przed zagrożeniami, czyli pomija się jedną z grup zabezpieczeń. Błąd taki może skutkować zmianami organizacyjnymi, które spowodują, że nagle zniknie to zabezpieczenie, a inne zagrożenia zostaną spotęgowane.

Ale to są moje uwagi metodyczne.

Koncepcja bezpieczeństwa narodowego to już pełna misja. Podane jest co i dla kogo oraz kto ma robić.

A dalej schodzimy już do celów i zadań sektorowych. Są one określone w sposób ogólny i moim zdaniem całkiem słusznie. Każdy z tych celów powinien zostać następnie rozwinięty w strategię realizacyjną, opracowana i wdrażaną przez właściwe osoby, komórki, w tym przypadku organy państwowe. I już w tych konkretnych strategiach realizacyjnych, czy kierunkowych należy zawrzeć cele średnioterminowe oraz krótkoterminowe, ze wskazaniem, kiedy co zostanie wykonane. Jednocześnie należy wskazać wtedy mierniki, które pokażą, że dane zadanie zostało wykonane.

Podsumowując. Nie zależało mi na ocenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a raczej chodziło o wskazanie, że nie ma praktycznie innej metodyki tworzenia strategii na poziomie narodowym, firmy, zakresu działania tej firmy. W podobny sposób buduje się strategie dla działań firmy prywatnej, jak i państwowej. Podobnie będzie tworzona strategia bezpieczeństwa narodowego jak strategia bezpieczeństwa firmy (lub czasem obiektu).