HR, personel, zasoby ludzkie

0
52

To są określenia na LUDZI, którzy pracują w bezpieczeństwie. W związku z przyjętymi globalnie rozwiązaniami w zakresie ochrony dóbr osobistych (życia, zdrowia, informacji), techniczne systemy ochrony nie mogą reagować samodzielnie na ujawnione potencjalne niebezpieczeństwa. Powoduje to sytuację, w której ZAWSZE reakcję podjąć musi CZŁOWIEK.

Ale jaki on jest? A jaki być powinien? Hm… nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale myślę, że podam kilka przykładów narzędzi i metod zmierzających do tego, aby był:

  • właściwy
  • we właściwym czasie
  • właściwie wyszkolony
  • właściwie wyposażony