Gdzie (nie)wolno pić?

0
55

czyli kolejny “wybryk” autora tekstu, bez sprawdzenia stanu faktycznego. Owszem, doczytałem w artykule, że pani odpytała strażników, odpytała policjantów – i szczerze, żałość mnie ogarnia, że nie otrzymała informacji właściwej. Żałość – bo w związku z dalszą niewiedzą, napisała dwa nieco … kuriozalne stwierdzenia:

Podpis pod zdjęciem – Strażnicy zapędzają się nawet na osiedlowe podwórka, by karać za picie pod chmurką, na co prawi im nie zezwala.

Cóż, pani autor niestety, nie dopytała, po co strażnicy bywają na podwórkach. Odpowiem, bo nie chce mi się nawet prostować – ot choćby po to, jak widać po strażniku z prawej strony, aby ocenić stan urządzeń, na których mają się bawić dzieci. Ot takich kilka programów prewencyjnych kilka straży w Polsce prowadzi. Nazywają się – bezpieczny plac zabaw.

Szkoda że teza artykułu przesłoniła rzetelność.

Drugi – kuriozalny zapis w artykule:

Tyle że nie ma przepisów, które zabraniałyby picia alkoholu w miejscach publicznych.

Otóż, nieprawda, bo jest. To czego czepia się autorka, to zapis art 14 ust 2a, który brzmi:

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Ale mamy jeszcze jeden, na samym dole, jest to ustęp 6 TEGO SAMEGO ARTYKUŁU USTAWY:

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Zanim napiszę co to oznacza w praktyce – a więc, dlaczego wielu odmawiających przyjęcia mandatu karnego i tak oberwie grzywnę – powiększoną o koszty postępowania w sprawie o wykroczenie, jeszcze jeden przepis, tzw. przepis karny, na podstawie którego następuje karanie:

Art. 431. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

Uwaga WAŻNE:

Wbrew zakazom określonym w art 14 ust. 2a-6, czyli od 2a do 6. A więc mieszczą się w tym również miejsca objęte zakazem na podstawie uchwały rady gminy.

Innymi słowy – pani autor napisała BZDURĘ, ponieważ art jak to się mówi 43 prim, nadaje uprawnienie do karania również w miejscach, które gmina określiła jako te, w których nie wolno spożywać. Paradoksalnie – gminy często w uchwałach zapisują – zakazuje się na terenie gminy spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych – miejsca te z reguły to popularnie mówiąc “ogródki piwne” i inne, na które jest zgoda.

A więc zanim przyjmiecie stanowisko pani autor, sprawdźcie, czy wasza rada gminy  nie podjęła uchwały o zakazie spożywania w miejscach publicznych.

Komentarze:

Komentarz do stanowiska policji – bardzo krótki. Tak jak często potrafią nie zauważyć uchwały w sprawie zakazu spożywania, tak samo często nie widzą innych uchwał, które z kolei stanowią podstawę do postępowania o wykroczenie z tzw. przepisu blankietowego – czyli 54 Kodeksu Wykroczeń. Wynika to z faktu, że policja jest “rządowa” i czasem nie zauważa, że samorząd ma sporo narzędzi do dbania o bezpieczeństwo i porządek – właśnie w formie uchwalania prawa lokalnego.

Komentarz do pani autor – cóż. Komuś się zarzuca że się nie zna na swojej robocie, a… prawo prasowe i etyka mówi o pisaniu rzetelnie. Naprawdę rzetelnym jest pisanie nieprawdy na podstawie tylko jednego ustępu przepisu prawa, podczas gdy wystarczy przeczytać do końca i zobaczyć, że się głupotę pisze?

Komentarz 3 – mam nadzieję, że wszyscy ukarani za spożywanie na podstawie art 14 ust 6 zgłoszą się do pani autor o zapłatę grzywny i kosztów postepowania – wszak to za “informacją” pani autor…

 

PS adres “artykułu” (sorki cudzysłów, bo to moim zdaniem nie mieści się w kategorii artykułu).

http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,14337590,Straz_miejska_bezprawnie_wlepia_mandaty_za_legalne.html