Analizy cz. IV – Macierz BCG

0
64

Analizy portfelowe i ich wykorzystanie w bezpieczeństwie firmy.

Analizy portfelowe odnoszą się do zakresu działania firmy. Oceniają konkretne zakresy działania firmy, dające się wyodrębnić jako jednostki biznesowe. Są to linie produktów, przedsięwzięcia lub podobne. Jako takie są oceniane z użyciem dwóch parametrów:

  • Tempo wzrostu rynku (oś pionowa)
  • Udział w rynku (oś pozioma). Z tym, że w tym przypadku następuje porównanie do największego gracza w danym zakresie.

Wszystkie produkty, przedsięwzięcia omawiane w tej analizie grupowane są jednej z czterech kategorii:

Dojne krowy – wysoki udział rynku, wysoka rentowność. Z samej zasady i opisu, który znajduje się w podręcznikach zarządzania wynika konieczność szczególnej ochrony dla tego zakresu, jako jednostek biznesowych przynoszących największy dochód.

Gwiazdy – Tutaj grupowane są przedsięwzięcia i produkty, działające na szybko rozwijających się rynkach, wymagające doinwestowania, ale również będące przyszłością firmy.

Znaki zapytania – to są produkty, usługi lub przedsięwzięcia, które są po prosty znakami zapytania. Ciężko jest określić, a jaki sposób się potoczy ich rozwój, ponieważ mają niski udział w szybko rozwijającym się rynku. Z drugiej strony z tej kategorii często biorą się tzw „złote strzały”.

Psy – jednostki funkcjonujące na wolno rozwijającym się rynku, gdzie firma posiada mały udział. Często firmy wycofują się z tego typu działania.

Ścieżka sukcesu przebiega zwykle w następujący sposób:

Znaki zapytania > Gwiazdy > Dojne Krowy

Zapis ścieżki podaję celowo, ponieważ wskazuje na bardzo ważne zakresy działania „bezpiecznika”. Wskazuje jednostki biznesowe, które należy objąć szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa osobowego, zabezpieczenia technicznego oraz ochrony fizycznej. Tego typu jednostki powinny być również chronione z wyjściem na zewnątrz – poprzez analizę informacji o działaniach w tym zakresie firm zewnętrznych, ale to już omówiłem w poprzedniej części – analiza 5 siłami Portera, w części o rywalizacji wewnątrz sektora. W tym zakresie analiza macierzowa dostarcza nam bardziej szczegółowych informacji, co do zakresu i rodzaju działania chronionej firmy. Zakresu i rodzaju w dwóch zakresach

  • Obecnej pozycji (utrzymanie pozycji lidera, lub wysokiego udziału).
  • W tym zakresie chronimy głównie przedsięwzięcia zgrupowane w dojnych krowach.

Rozwijania nowych produktów (przygotowanie gruntu, zapewnienie stosownej ochrony dla informacji, ponieważ często wprowadzenie nowego produktu jest poprzedzone kampanią marketingową, która ma być otwarciem. Na pewno otwarciem nie powinien być wyciek informacji, chyba, że zamierzony).

W tym zakresie bardzo silną ochroną powinny zostać objęte jednostki przechodzące ścieżkę sukcesu.Poniżej wykres przedstawiający macierz BCG dla produktów jednej z firm. Numery w kołach oznaczają ID jednostki biznesowej, opisanej wcześniej, wraz z wyliczeniem wielkości udziału oraz wielkości produktu (przesunięcia względem osi pionowej i poziomej oraz wielkość jednostki biznesu).

Firma otrzymała zalecenia przedstawione poniżej. Strzałki wskazują graficzne zalecenia dla konkretnych jednostek biznesowych.

Jak widać na zaleceniach, firma powinna podjąć działania w zakresie 3 i 4 jednostki, żeby przesunąć je z ze znaków do gwiazd. Patrząc po wielkości, są to kluczowe działania firmy, dlatego dział zajmujący się bezpieczeństwem powinien rozciągnąć specjalny nadzór nad tymi działaniami.

Jednostka 1 jest dojną krowa i powinna być chroniona w szczególny sposób, ale ta metodyka i zakresy powinny być już wypracowane, bo działanie to jest istniejącym w firmie dłuższy czas.

Zwrócenia uwagi wymagają również jednostki 6, 2, oraz w trochę innym zakresie – 7 i 9.

Mam nadzieję, że tego typu analizy, jako stosunkowo proste, są prowadzone w wielu firmach i jako takie,  mogą być świetnym narzędziem w pracy „bezpiecznika”.
Grzegorz Krzemiński